Wat moet ik regelen?

Werk

Je bent wettelijk verplicht uiterlijk 3 weken voor ingang van je zwangerschapsverlof aan je werkgever te vertellen dat je zwanger bent. Voor je werkgever is het uiteraard prettiger als je dit eerder doet, zodat hij of zij tijdig op zoek kan gaan naar een vervanger voor de werkzaamheden. Wanneer je hebt verteld dat je zwanger bent, krijg je recht op wettelijke bescherming tijdens de zwangerschap en tijdens de periode dat je borstvoeding geeft. Daarnaast hoor je de gelegenheid te krijgen om de verloskundige of gynaecoloog te bezoeken, ook als dit onder werktijd is.

Na de termijnecho krijg je van ons een zwangerschapsverklaring. Deze moet je inleveren bij je werkgever. Met deze verklaring kan de werkgever een zwangerschapsuitkering aanvragen. In deze verklaring staat dat je zwanger bent en wat de uitgerekende datum is.

Zwangerschapsverlof

Je mag maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum met verlof gaan. Je bent echter verplicht om minimaal 4 weken voor de uitgerekende datum te stoppen met werken. Het totale verlof duurt 16 weken. Je hebt dus minimaal 10 weken na je bevalling vrij ook wanneer de baby later dan gepland geboren wordt. Met de zwangerschapsverklaring kun je je verlof aanvragen. Als je in loondienst bent, krijg je een zwangerschaps- en bevaluitkering die gelijk is aan je salaris.

Je partner heeft recht op kraamverlof. Vanaf 1 januari 2019 hebben partners recht op 5 dagen betaald verlof.

Ben je zelfstandige of ben je werkloos, dan gelden er andere regels dan wanneer je in loondienst bent. Wanneer je als zelfstandige werkt dan kun je bij het UWV een uitkering aanvragen, de ZEZ-uitkering. Voor zwangerschap en bevalling samen heb je recht op 16 weken uitkering. Elke week krijg je een uitkering voor 5 werkdagen. Je krijgt dus geen uitkering voor zatedagen en zondagen. De uitkering duurt minimaal 16 weken. Je hebt altijd recht op 10 weken na de bevalling. De hoogte van de uitkering hangt af van je inkomen in het kalenderjaar voordat je zwanger werd. De uitkering is nooit hoger dan het minimumloon.

Ouderschapsverlof

Na je zwangerschaps- en bevallingsverlof, kun je ook ouderschapsverlof opnemen. Meestal wordt dit verlof niet doorbetaald. Tijdens je verlof bouw je geen vakantie uren op. Je hebt recht op 26 weken aaneengesloten verlof, of je kunt de uren verdelen over een langere periode, bijvoorbeeld door 1 dag per week vrij te nemen. Je hoeft het ouderschapsverlof niet direct na het zwangerschaps- en bevallingsverlof op te nemen. Je heb hier recht op tot je kind 8 jaar is. Hoe je dit verlof wilt inrichten hangt van verschillende factoren af. Overleg dit met je werkgever. De Rijksoverheid geef meer informatie over het ouderschapsverlof. Na afloop van de verlofperiode heb je het recht om weer te gaan werken voor het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat.

Werkomstandigheden

De werkgever is verplicht om de gezondheid van jou en jouw baby tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding te beschermen. De werkgever moet er dus voor zorgen dat je veilig kunt werken. Uitgangspunt is wel dat je je eigen werk kunt blijven doen, in je eigen functie op je eigen werkplek. Er zijn bepaalde werkomstandigheden die risicovol zijn voor je zwangerschap. Overleg met de werkgever als je:

  • Tijdens je werk wordt blootgesteld aan trillingen, ioniserende straling (straling van radioactieve stoffen), chemische stoffen of infectierisico’s.
  • Fysiek zwaar werkt hebt, zoals vaak tillen, trekken, duwen of dragen
  • Als je in nacht- of ploegendienst werkt.

Op de website van het RIVM vind je allerlei informatie over zwangerschap en werk.

Heb je inderdaad zwaar of risicovol werk, dan moet je werkgever het werk aanpassen en je eventueel ander werk aanbieden. Je kunt ook overleggen met de bedrijfsarts of inlichtingen vragen bij de Arbeidsinspectie. Soms biedt de werkgever een (vrijwillig) preventief consult bij de bedrijfsarts aan. De bedrijfsarts kan risico’s tijdens het werk in kaart brengen en de werkgever hierover adviseren. Daarnaast kun je altijd de werkgever vragen om extra pauzes als je erg moe bent of kortere dagen gaan werken. Je bent niet verplicht om in de nacht te werken of om over te werken.

Je kunt uiteraard ook je werkomstandigheden met ons bespreken. Wij kunnen je dan vertellen of je werk risico’s heeft voor de zwangerschap of aangeven dat je rustiger aan moet doen op je werk.

Kraamzorg

Kraamzorg is uniek in de wereld. Behalve Nederland is er geen ander land ter wereld waar vrouwen een verzorgende krijgen die hen ondersteunt tijdens het kraambed. De taken van de kraamverzorgende zijn onder andere jou en je partner leren de baby te verzorgen en zij helpt jou bij het op gang brengen van de borstvoeding. Maar bovenal zorgt de kraamverzorgende voor de medische controles bij zowel jou als je baby. Een kraamverzorgende blijft ongeveer 8 dagen na de bevalling.

Je kunt je na de termijnecho al aanmelden bij de kraamzorg. Doe dat zo vroeg mogelijk, het liefst al als je een week of 12 zwanger bent, maar uiterlijk in de 16e week. Zo is de kans het grootst dat je het aantal uren kraamzorg krijgt dat je nodig hebt.

Zuxx Geboortezorg heeft naast verloskundigen ook een eigen kraamzorgorganisatie, Zuxx Kraamzorgpraktijk Purmerend. Onze kraamzorgorganisatie kenmerkt zich door de samenwerking tussen de verloskundigen en de kraamverzorgenden. De kraamverzorgenden zijn bij ons in dienst waardoor wij precies weten welke scholingen ze doen en hoe ze getraind worden. De kraamverzorgenden werken met protocollen waar wij als verloskundigen achter staan. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit bieden die je ook van ons als verloskundigen gewend bent.

Tijdens de kraamweek vinden wij het belangrijk om een-op-een-zorg te bieden, dit betekent dat wij er altijd naar zullen streven om een kraamverzorgende per gezin in te zetten. Je hoeft dus niet elke keer opnieuw je verhaal te vertellen en je hoeft niet steeds aan een nieuwe werkwijze te wennen. Wel zo fijn als je direct een band op kunt bouwen.

Wil je graag je kraamzorg bij ons afnemen, dan is ons advies om niet te lang te wachten met inschrijven op deze manier weet je zeker dat je de uren kunt krijgen, die je graag zou willen. Je kunt je bij ons al direct na de eerste echo aanmelden. Dit mag bij ons op het spreekuur, maar mag ook telefonisch, via de e-mail of onze website.

Je mag je ook voor onze kraamzorg aanmelden als je een andere verloskundige hebt. Iedereen is van harte welkom!

Erkenning en ouderlijk gezag

Als je niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebt, is de biologische vader niet automatisch de wettelijke vader van je kind. Hij moet daarom het kind erkennen. Dit kan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag van het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Hij mag ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van de zoon of dochter (bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijk procedure). Voor het ouderlijk gezag is erkennen niet voldoende. Na de geboorte van het kind moet dit nog geregeld worden. Dit kan alleen als het kind ook is erkend door de vader.

Erkennen
De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

  • Tijdens de zwangerschap. Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Het is handig om de erkenning te regelen voor de 24 weken van de zwangerschap.
  • Bij de geboorteaangifte. Als dit jullie eerste kind samen is, moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden is het voor haar nogal belastend om mee te gaan naar het gemeentehuis.
  • Op enig moment na de geboorte. Als de vader van het kind niet tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.


Om een kind te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Schriftelijke toestemming van de moeder. Is dit het eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Hij moet minimaal 16 jaar zijn.
  • Hij moet zelf naar de burgerlijke stand.
  • Hij moet, net als de moeder, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien bij de burgerlijke stand.

De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te verzorgen en te onderhouden. Met de erkenning krijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag, maar wel omgangsrecht in het geval dat de relatie tussen vader en moeder wordt beëindigd. Om het ouderlijk gezag te regelen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht.

De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis, maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag
Het ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ nodig. Het formulier met de benodigde documenten moeten worden opgestuurd of worden afgegeven bij de rechtbank waar de geboorteplaats van het kind onder valt.

Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente.

Kraampakket

Vraag bij je verzekering een kraampakket aan, ook als je niet van plan bent om thuis te bevallen. Er zitten namelijk ook spullen in die je na de bevalling goed kan gebruiken. Veelal wordt dit pakket vergoed door je verzekeraar. Is dit niet het geval dan kan je zelf een kraampakket aanschaffen. De meeste drogisterijen of babywinkels verkopen kraampakketten.


Contact

Zuxx Geboortezorg

Venediën 25A

1441 AK Purmerend

info@zuxxgeboortezorg.nl

 

Spreekuurlocatie

Venediën 25A, 1441 AK Purmerend

 

 

 

 

 

Algemeen nummer: 0299-714202

Spoed nummer: 0299-714203

WhatsApp nummer: 06-10060047